_______________________________________

Behzad Keshmiripour: Lyrik, Essays, Übersetzungen, ...

 

 

Borj_____

 

 

 

اشاره های کوتاهی در مورد برخی از مقاله ها:

 

 
«من قاضی ربیحاوی را نمی شناسم» تاملی است بر دو نامه از این نویسنده. این مقاله همچنین تاملی است بر نوعی از رفتار و نحوه مواجهه برخی از «روشنفکران» ما با دیگران و تلاشی است برای درک مکانیزم استدلال از خلال متن. من در این مقاله کوشیده ام هر کنش و ادعایی را فقط در چهارجوب متن همان دو نامه بررسی کنم. در حقیقت سعی کرده ام ببینم اگر شخص نویسنده را کنار بگذاریم ساختار متن و نشانه های مستتر در متن چه را بازمی گویند.

این مقاله در سایت ایران خبر نیز منتشر شده است.

P
«ما و بامداد و آینه دارش» نگاهی است به کتاب «بامداد در آینه، ده سال گفتگو با احمد شاملو»، نوشته نورالدین سالمی و بحثهایی که بر انگیخت.

این مقاله ابتدا در سایت گویا نیوز و سپس در برخی از سایتهای دیگر اینترنتی منتشر شد. متن آن در اولین شماره فصلنامه باران نیز به چاپ رسده است.

P
«مرگ نابهنگام ...» پاسخی است به ادعاهای نویسنده ای که معتقد است مرگ هوشنگ گلشیری باعث رونق ادبیات مهاجرت و گشایش کار کانون نویسندگان در ایران شده است!

این مقاله در سایتهای «ایران امروز» و «گویا نیوز» نیز منتشر شد.

P
«یادی از فرهاد» نوشته کوتاهی است به یاد خواننده محبوب و یادآور خاطرات نوجوانی و جوانی من و بسیاری دیگر؛ فرهاد مهراد. چند عکس منتشر نشده از سفر و کنسرتی که فرهاد در شهر هانوفر داشت نیز همراه این نوشته است.

این نوشته اول بار در سایت گویا نیوز منتشر شد.

P
  P
   
   
   
   
   

 

 

ا

 

 

 


 


 

 

 © Behzad Keshmiripour 2002-2004