_______________________________________

Behzad Keshmiripour: Lyrik, Essays, Übersetzungen, ...

 

 

Borj_____

 

 

مرزها

شعری از خورخه لوئیس بورخس


عليه سکوت و هياهو و دو شعر ديگر از: اوکتاويو پاز

PDF

 
 

16 سنگ : ساموئل بکت

PDF

رهبر: نمايشنامه ای از اوژن يونسکو

PDF

دو داستان از پتر بیکسل:

دختر

PDF

مردی با کلاه ـ يک پسگفتار

PDF

سه فصل از رمان پررا روايت میکند: آنتونیو تابوکی

PDF

 
 

خوابِ رويای ديگران: آنتونیو تابوکی

رويای فرناندو پسوآ

رويای فدریکو گارسیا لورکا

فردريش دورنمات و 55 جمله درباره واقعيت و هنر


دداستان بايد روی کاغذ اتفاق بيفتد: پتر بيکسل


بخشهایی از کتاب زندگی من   خاطرات مارسل رایش رانیتسکی منتقد آلمانی

برشت، زگرز، هوخل و دیگران

ژوزف. ک، قول استالین و هاینریش بل


 
 
 

 

اشاره های کوتاهی در مورد برخی از ترجمه ها:


 

مرزها، شعری است از شاعر آرژانتینی خورخه لوئیس بورخس.

من هم مثل خیلیهای دیگر آشنایی با بورخس را مدیون احمد میرعلایی هستم که نه تنها بورخس که بساری دیگر از شاعران و نویسندگن مهم جهان را به ما فارسی زبانان معرفی کرد و زمینه ی آشنایی با آنها را فراهم آورد.

احمد میرعلایی را اواسط دهه ی هفتاد به طرزی فجیع کشتند و جسدش را کنار خیابان رها کردند تا همه ببینند خدمت به فرهنگ و ادبیات گاهی چه عقوبت سنگین و هراسناکی دارد.

 

P

علیه سکوت و هیاهو، شعر منثوری است از اوکتاویو پاز شاعر نامدار مکزیک

دو شعر دیگر یکی در Uxmal نام دارد که شعری است در چهار قسمت و دیگری شعر دو پیکر است.

این شعرها پیش از این در سایت خبری ایران امروز و در مجله ی «عصر پنجشنبه» نیز منتشر شده اند.

 

P

 16 سنگ قبلا در مجله «کارنامه» منتشر شده

 

P

رهبر؛ نمایشنامه ای از اوژن یونسکو. این نمایشنامه پیش از این در سایت گویا نیوز منتشر شده

 

P

دو داستان از پتر بیکسل؛ این دو داستان همراه با مقاله «داستان باید روی کاغذ اتفاق بیفتد» و 48 داستان دیگر با مقدمه در معرفی بیکسل و داستانهای «مینی مالیستیش» در کتابی با نام «آمریکا وجود ندارد»، توسط نشر مرکز، 1378، منتشر شده است. دو سه داستان از این کتاب در اولین شماره مجله کارنامه در تهران و داستان مردی با کلاه همراه با خلاصه ای از مقدمه مترجم در مجله مکث در سوئد منتشر شد.

 

P

یررا روایت میکند رمانی است از آنتونیو تابوکی نویسنده ی ایتالیایی. من این رمان را ترجمه کرده بودم که یکی از من زبلتر بود و پیش از آنکه من بجنبم به چاپ سپردش. سه فصل از آن را گذاشتم اینجا و باقیش را گذاشتم دم کوزه.

 

P

خواب رویای دیگران کتاب دیگری است از تابوکی که در آن به تخیل درباره ی رویاهای هنرمندان محبوبش میپردازد. من این کتاب را دو سه سال پیش ترجمه کردم. دو بخش از آن را گذاشتم اینجا و باقیش را گذاشتم توی کشو تا یکی زبلتر از من پیدا شود و آنرا ترجمه کند و به چاپ برساند!

P

55 جمله درباره هنر و واقعیت، متنی است از دورنمات همراه با مقدمه کوتاهی درباره نویسنده

این نوشته قبلا در سایت «ایران امروز» و در مجله «عصر پنجشنبه» نیز منتشر شده.

 

P

«زندگی من» خاطرات پرنفوذترین و موثرترین منتقد ادبی آلمانی زبان پس از جنگ است. مارسل رایش ـ رانتیسکی که لهستانی الاصل است در این کتاب با زبانی خوشخوان و نرم به بازگویی خاطرات خود از نزدیک به شش دهه فعالیت ادبی خود میپردازد. او که تباری یهودی دارد هم گتوهای ورشو را تجربه کرده و هم در تمام جریانات مهم ادبی بعد از جنگ آلمان حضوری فعال داشته است. زندگی من پر است از نکات خواندنی در مورد نویسندگان آلمانی زمان و زندگی فرهنگی آلمان در حول جنگ و پس از آن.

من این کتاب را که بیش از 550 صفحه دارد تقریبا ترجمه کرده ام که اگر روزگاری حال و حوصله و وقتی داشتم دستی به سر وگوشش میکشم و به دست ناشر میسپارمش. البته اگر تا آن زمان زبلتر از منی سراغش نرود. به هر حال دو فصل آن را گذاشتم اینجا تا وسیله آشنایی با آن فراهم شود. همچنین در آغاز بخش «برشت، ...» مقدمه ای در معرفی رایش ـ رانیتسکی نیز به متن افزوده ام.

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Behzad Keshmiripour 2002-2004